Katedrála a její zničení pro budoucnost

18. 04. 2019 16:01:08
Na základě analýzy stavů věcí a faktů dedukuji, že požár Notre Dame s opravdu velkou pravděpodobností není náhoda. V článku vám tuto svoji myšlenku objasním zeširoka a z mnoha úhlů.

Tak nevím – v ústavě mám deklarovanou svobodu slova. Ano, je to tak, takže využiji toto své právo a řeknu: požár Notre Dame se mi vůbec nezdá náhodou, jak se nám snaží vnutit, ale když se podívám na možnosti náhodného vzniku takového požáru, když se podívám, jak teď ve světě hoří kostely a obzvláště ve Francii, jak jsou ničeny vyznavači islámu, když se podívám na jásot muslimů, když vidím reakce militantní levice, tak na základě této analýzy stavů věcí a faktů dedukuji, že požár Notre Dame opravdu není náhoda.

Katedrála

V 11. století ve Francii došlo díky vynálezu chomoutu a tím pádem k jednodušší a hlubší orbě k vyčlenění řemeslníků z řad zemědělců, a tak postupně uzrála doba pro stavbu gotických katedrál. Tyto stavby, ač jsou církevní, jsou vlastně velkou oslavou lidského mozku a zručnosti a taky vlastně onoho chomoutu a budoucnosti. Kdo by se divil proč budoucnosti, tak architekt, stavitel, tesaři, kameníci... prostě všichni na stavbě zúčastnění, ačkoliv pracovali opravdu tvrdě, nikdy neviděli výsledek své práce, to až jejich děti a spíš vnuci a pravnuci mohli obdivovat katedrály v jejich zamýšlené kráse. Takže kdo stavbu začal, stavěl pro budoucí pokolení, ne pro sebe.

Vše začalo v Île-de-France, kraji francouzských králů a sídelního města Paříže. Zde chtěli mít vše nejkrásnější, a tak se tady spojily všemožné architektonické a řemeslné nápady z celé Francie v nový umělecký směr.

Gotika zjednodušeně řečeno je technický vynález - spojení lomeného oblouku s křížovou klenbou, jejíž žebra vedou tlaky do čtyř bodů a jako protiváha těchto bodů na ně zvenčí tlačí opěrné oblouky. Tím pádem stavitelé mohli odlehčit stěny chrámů obrovskými okny a přivést dovnitř staveb světlo, a také mohli postavit vysoké chrámové lodě.

Notre Dame

Její stavba byla započata v roce 1163 a byla dokončena v roce 1345, trvala dlouhých 182 let.

Katedrála stojí, ale staletí chátrá. V devatenáctém století přišla do módy romantika a co je víc romantické nežli zříceniny a také gotika. Victor Hugo napsal slavný román Chrám matky boží v Paříži a tím vším popíchnutý Napoleon III zahajuje významné restaurátorské práce na záchraně gotického umění po celé Francii. Renomovaný architekt Eugène Viollet-le-Duc je v čele tohoto programu. V Paříži pracoval i na restaurování katedrály Notre Dame.

Architekt a zřejmě i zednář, stavitel katedrál Eugène Viollet -le- Duc je autorem při požáru zřícené sanktusníkové věže, která byla dostavena v roce 1859. Nedostavil ji nějak ze svého rozmaru a svévole, věžička na katedrále skutečně byla – jsou dochovány knižní důkazy – iluminátoři bratři z Limbourgu vytvořili pro vévodu z Berry bohatě ilustrovanou knihu hodinek (1404) a na jedné kresbě je věž jasně viditelná.

http://hermetism.free.fr/images/Berry_ND_Paris.jpg

Kromě věže zrenovoval západní průčelí a chrámu dozdobil střechu sochami chimér a 12 apoštolů. Evangelista Jan je jako orel a nevěřící Tomáš má podobu le Duceho.

Věž byla převážně ze dřeva a olověných plechů – všechny dřevěné prvky byly velmi pečlivě pokryty olovem, aby se tak zabránilo hnilobě, ale i požáru – zároveň i některé dubové nosníky věže, umístěné mezi krovy střechy, byly oplátované. Sanktusníková věž představuje 180 až 200 tun dřeva a 50 tun olova, podle odhadu Mauricia Duvanela.

Střecha Notre Dame byla z olověných plátů, aby byla ochráněna před ohněm.

Krov střechy byl původní ze počátku 13. století - vše trámy z dubového dřeva – proto tuto část stavby nazývali les katedrály. To, co shořelo byl řemeslný a vlastně i umělecký skvost starý 800 let a nenahraditelný.

http://hermetism.free.fr/images/NDcharpente7.jpg

http://hermetism.free.fr/images/NDcharpente6.jpg

http://hermetism.free.fr/images/NDcharpente5.jpg

Jak je ze snímků patrné všude bylo čisto a trámy byly v pořádku.

Katedrála hoří

Horní části katedrály nám dávají eschatologické poselství a jsou koncipovány jako boj světla proti temnotě. V tomto duchu navrhl le Duc výzdobu střechy a onu věžičku. To je taková zajímavost pro milovníky symbolů.

Co může za ohněm být? Nešťastná náhoda? Nehoda při práci? Zlý úmysl? Zapálili nenáviděný symbol křižáků, muslimové? Zapálili tajné služby? Zapálili demiurgové, co instalovali Macrona? Byli žháři z okruhů militantní levice? Byl to pojišťovací podvod? Mělo to zakrýt finanční podvody? Je za tím církev? Větší spiknutí - kde jsou záběry z bezpečnostních kamer? Co z toho je pravda? Co z toho je nesmysl?

Nešťastná náhoda?

Jaká? Nedopalek cigarety? To je celkem nepravděpodobné až vyloučené. Jak se můžete přesvědčit z fotek krovy byly čisté a pod střechou bylo uklizeno – nebyl tam nános prachu a špíny ani holubí trus – čili od cigarety nemělo co hořet. Teplota hořící cigarety se udává mezi 450°C až 650 °C, na hraně odhořívajícího cigaretového papírku je teplota do 230°C. Cigareta bez podpůrného paliva les katedrály nezapálí - tabulkovou teplotou vznícení sena je 233°C.

Provedenými zkouškami a vyhodnocením jejich výsledků s tabulkovými hodnotami bylo zjištěno, že vznik požárů od nedopalku cigarety je ovlivněn řadou faktorů, přičemž musí být splněny vždy všechny. Nedopalek cigarety musí zapadnout do nitra materiálů, které mají schopnost kumulace tepla, současně musí být k místu odhořívání nedopalku zajištěn dostatečný přívod vzdušného kyslíku, ovšem odváděné teplo od místa vzniku musí být menší, než teplo vznikající. Vznikajícím teplem musí být dosaženo teploty vznícení kontaktních materiálů. https://www.hzscr.cz/clanek/priciny-vzniku-pozaru.aspx

Navíc, co by tam v krovech pohledával někdo s cigaretou, pokud by to nebyl žhář?

Nehoda při rekonstrukci?

Jaká nehoda, když rekonstrukce vlastně teprve začínala? Jiskra z rozbrušovačky? Odborník na to: Vás zajímá, zdali se to může vznítit např od jisker rozbrušovačky. Mám zkušenost, že takovýto starý trám takto určitě nechytne. Mám zkušenost, že třeba ani pražce napuštěné léta benzinem a oleji nechytly, ale zase nemůžeme vědět, zdali tam nebyly nějaké vysoce hořlavé materiály jako stará vlna nebo jiné staré izolační materiály. A to šíření žáru je pak opravdu velmi, velmi rychlé, a to je pak jak lavina. Střecha a krov jde vždy jako první, pak tam vznikne tepelný vír a už to letí.

A slova dalšího odborníka: Zatím bych byl se soudy opatrný. Ve světle situace se nabízí úmyslné založení požáru, ale je taky stále možné, že tam třeba řemeslník nechal letlampu nebo nějakým diletantsvím něco hrubě zanedbal. Přes to všechno mě stejně zaráží rychlost a masivnost požáru za tak krátkou dobu. Na tom jsme se shodli i s kolegy se sboru. Vzpomínáte, jak hořel někde v Londýně ten obytný dům? Sice byl z cihel, ale hořel tři dny a než se rozhořel trvalo to několik hodin.

Když začal požár na pracovišti nebyl už minimálně hodinu ani jeden z 12 pracovníků renovační firmy. Tak oheň se rozhořívá dlouho, jenže z fotek je jasné, že žádná vlna, žádné izolační materiály tam nebyly. A majitel firmy vyloučil letlampy i svářečky. Mluvčí firmy Le Bras Freres rovněž agentuře DPA potvrdil, že tam neprobíhaly žádné práce s ohněm. Navíc jedinou činností, kterou se pracovníci firmy před požárem zabývali byla montáž lešení a prý nebyla ani zapojená elektřina.

http://www.dpa-international.com/topic/architecture-contest-planned-replace-notre-dame-cathedral-190417-99-868341

https://twitter.com/sotiridi/status/1118540482940932098

https://www.thesun.co.uk/news/8877174/notre-dame-fire-restoration-boss-32-in-fire-probe-boasted-how-he-wouldnt-damage-cathedral-a-year-before-devastating-blaze/

https://www.topky.sk/cl/11/1787977/Firma-renovujuca-strechu-Notre-Dame-vyvracia-spekulacie--Zodpovednost-za-poziar-poprela

https://www.rt.com/news/456681-notre-dame-restoration-firm/

Na lešení byl výtah, mohlo něco tam chytit? Nastal tam nějaký zkrat? Elektřina přeci jen byla zapojená? Jenže zkrat spíš vyhodí jen pojistky a nezpůsobí požár. Vše je možné, ale požár by vypadal jinak – střecha i věžička byly pokryty olovem, to by takový oheň zbrzdilo – i když má bod tání jen 327,5 °C, je špatným vodičem elektrického proudu. Navíc tato firma roky renovuje cenné památky, jistě vším splňuje i bezpečnost práce, a i jejich lešení a výtahy jejichž konstrukční části podle požárních norem nesmí zvyšovat riziko požáru a jsou z nehořlavých hmot a podle norem hořlavé hmoty musí být zcela uzavřeny uvnitř konstrukce tak, že v požadované době požární odolnosti nedojde k jejich hoření a neuvolňuje se z nich teplo.

Rejdy tajných služeb?

Vždy je zásadní otázka – Kdo z toho má prospěch? - cui prodest – komu to slouží? Macronovi a kruhům které ho instalovali jako prezidenta, toto neštěstí může přinést mnoho bodů a i vyřešení problémů v zemi. Prostě se odsunou s poukazem na toto národní neštěstí. Také je tady možnost vše svést na Žluté vesty, a tak zdiskreditovat jakékoliv lidové hnutí, které chce budoucnost země a nechce, aby se ubírala směrem do pekel. Macronův projev ještě při požáru byl divný a hned prohlásil, že je to nešťastná náhoda... ví vše? Divná náhoda před Velikonoci. https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/317494088916170/

Mohou za tím být i peníze, a to i bank, o peníze jde přeci vždy především. Stát mohl „prožrat“ peníze a na rekonstrukci není ani euro, tak se zapálí.

Kolik ohňů a velkých skrylo finanční machinace a podvody i kolik bylo takových pojišťovacích podvodů. Ovšem jak to je s pojištěním katedrály? Proč se dělají sbírky a miliardáři se trumfují věnovanými miliardami?

Kruhy, kam patří i Macron toužily, aby na místě katedrály stálo něco jiného – nějaký moderní multikulturní „duchovní stánek“. Katedrála by se měla nacházet v muslimské čtvrti Paříže, a to je velký problém https://twitter.com/ndrew_lawrence/status/1117944228489912320/video/1

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tomsky-Katedrala-v-muslimske-ctvrti-Mse-hlida-policie-Kostely-nici-muslimska-mladez-jako-sport-578107

Také může být otázkou, jestli agentury a třeba finanční kruhy nepopíchly militantní levici. Excesy bojůvek Antifa jsou známé, a i rovněž to, že v USA je Antifa na seznamu teroristických organizací. Rovněž mohli aktivovat jen vírou myslící muslimy k akci. Lawrence z Arábie využíval jen vírou uvažující muslimy k svým účelům.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/antifa-domestic-terrorists-us-security-agencies-homeland-security-fbi-a7927881.html

Mohla to být i samostatná akce mladých a neklidných levicových aktivistů.

A pak je tady samotná katolická církev. Mohl někdo zapálit i ve smyslu bible, ve smyslu obnovení duchovna mezi lidmi - "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." (Jan 2,19)

Napadení křesťanského symbolu muslimy?

Tak jako lidé v Evropě stavěli katedrály pro budoucnost, tak jsou nyní katedrály a kostely ničeny (viz přiložené odkazy) vyznavači Islámu rovněž pro budoucnost – ale jen tu jejich. Islám klade na srdce svým vyznavačům nejen přímý boj, ale i trpělivou, dlouhodobou a postupnou invazi na své budoucí území. Rovněž ví, že výsledky své „práce“ neuvidí hned, ale až za sto, dvě stě a třeba i tři sta let, ale prostě jednou vše na zemi bude jejich a jejich boha a s touto vidinou všichni pracují. Jde jim o konečný budoucí výsledek. Je to jejich katedrála, která ovšem nikomu nepřinese žádný pěkný zážitek.

  • Muslimové napadají symboly jiných náboženství

Za poslední roky muslimové zapálili a zničili na světě množství staveb jiných náboženství. Za poslední dva roky bylo jen ve Francii napadeno převážně muslimy téměř dva tisíce kostelů. V roce 2018 bylo ve Francii 1 063 útoků (vandalství, vykálení se, žhářství) na křesťanské kostely a symboly. V roce 2017 jich bylo 878. https://www.gatestoneinstitute.org/14044/europe-churches-vandalized

https://www.express.co.uk/news/world/1102958/christian-persecution-france-catholic-church-christianity-religion-edouard-phillipe-isis

česky: https://cs.gatestoneinstitute.org/14083/evropske-kostely-ponicene-podpalene

Zde další linky na zdokumentované a prokazatelné incidenty

https://twitter.com/Fake_Ljaschko/status/1118467674915442688

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/notre-dame-katedrala-pozar-kostely-vandal-sulpice.A190417_092124_zahranicni_remy

https://twitter.com/ndrew_lawrence/status/1117944228489912320/video/1

nezapomínejme na Srbsko

https://pbs.twimg.com/media/D4QBQREWkAAY3rg.jpg

a na zkázy jiných cenných světových památek https://twitter.com/holychildjoon/status/1117922523495182337

a když nevypalovali přímo muslimové, tak jejich ochránci

https://twitter.com/DaArkhus/status/1118093703808155648

https://twitter.com/danijelar/status/1118101932692918272

  • Muslimové již chystali útok na Notre Dame

Bylo to v září roku 2016. U katedrály bylo nalezeno neoznačené auto s plynovými nádržemi a dokumenty v arabštině. Na základě informací od agentů zpravodajských služeb bylo zatčeno několik muslimů sympatizujících s teroristy ISIL. Ovšem tato akce byla podle všeho jen testem, jak budou agentury a policie reagovat. "Myslíme si, že tato osoba prováděla test," řekl agentuře Reuters jeden policejní zdroj. "Skutečnost, že k plynovým nádržím nebylo připojeno žádné odpalovací zařízení, a že výstražná světla zůstala zapnutá, je, jako by se snažili co nejvíce upoutat pozornost."

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/07/gas-tanks-found-in-unmarked-car-by-paris-notre-dame-cathedral-sp/?fbclid=IwAR1LeyMyvvz9noEdXaU3LslR4WTSmGDZP4KQN7Mjd_4gNjQ3zODErM12Ga4

  • Za další před měsícem už v Paříži hořel kostel Saint-Sulpice

https://actu17.fr/paris-un-incendie-sest-declare-dans-leglise-saint sulpice/?fbclid=IwAR1jPMNDYYH_tOaC9xKgsfPBrVHljKuOrTlg48WOXJgoJkSpkt6fvZaR5VI

https://www.rt.com/news/456629-french-catholic-churches-attacks/

  • Zatímco Pařížané truchlí, muslimové se ze zkázy Notre Dame radují

https://pbs.twimg.com/media/D4OI8PDWwAAA-Uj.jpg

https://twitter.com/PrisonPlanet/status/1117854455473397763

https://www.thesun.co.uk/news/8872925/isis-supporters-celebrate-notre-dame-cathedral-fire/

https://twitter.com/Furt_Kodein/status/1118132820491362309

https://magazin1.sk/divaci-francuzskej-tv-arabica-prajeme-si-aby-pariz-zhorel-cely-toto-je-krasny-pohlad-toto-je-len-zaciatok/

https://pbs.twimg.com/media/D4OVF4NWAAU15jN.png

Co je pravdou? O islamizaci Evropy jsou fakta i o tom, jak vždy taková islamizace v historii probíhala. https://ifenomen.cz/historie/balkan-dlouha-cesta-k-miru-a-nezavislosti

Zde bych vše zakončila asi odkazem na princip logické úspornosti neboli Occamovu břitvu:

Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

tj. Nemá se postulovat množství (důvodů či příčin), není-li to nezbytné.

nebo v pozdější formulaci

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

To se dá interpretovat dvěma mírně odlišnými způsoby. První lze popsat takto:

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Occamova_b%C5%99itva

Autor: Jita Splítková | čtvrtek 18.4.2019 16:01 | karma článku: 38.14 | přečteno: 1794x

Další články blogera

Jita Splítková

Piráti, TOP09 a STAN - prostě příklad marasmu politických stran

Taková malá studie proč je politika fuj, ale proč se jí nevyhneme a o populismu stran, co křičí o populismu jiných a o nemoci naší doby – korektnosti a té jediné pravé povolené pravdě.

22.5.2019 v 9:20 | Karma článku: 34.79 | Přečteno: 1502 |

Jita Splítková

Nechci na západ ani na východ

Na východ, na východ, na východ... Křičelo se v minulém století. Přišel převrat a následovalo: Na západ, na západ, na západ...

21.3.2019 v 10:10 | Karma článku: 31.08 | Přečteno: 616 |

Jita Splítková

Tajní agenti a jejich sex mise a zmizelý novinář Peter Sweden.

Dějí se divné věci v životě, dějí se divné věci na Netu a na sociálních sítích. Všimli jste si, že zmizel novinář Peter Sweden?

19.3.2019 v 9:51 | Karma článku: 20.39 | Přečteno: 556 |

Další články z rubriky Společnost

Karel Trčálek

Podle J. Ovčáčka není lhář M. Zeman, ale Z. Šarapatka. Čekal někdo něco jiného?

Prohlášení tzv.prezidentova mluvčího J. Ovčáčka k případu pana Z. Šarapatky na Ovčáčkově twiteru je nádhernou ukázkou hradního lhaní. Kdo to má vlastně zapotřebí?

24.5.2019 v 17:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 1 | Diskuse

Jiří Turner

Nejsem přeci žádný deviant, když mám rád dvanáctky, to je snad v mém věku normální

Přeci není žádnou deviací trochu si na stará kolena užít. Lehké typy mě vzrušovaly v době, když jsem z toho ještě neměl rozum. Dospělý muž by neměl mít zbytečné zábrany a v klidu by se měl oddat svým choutkám a vášním.

24.5.2019 v 17:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Jan Machač

Drzost a lži ekoaktivistů neznají mezí

Velmi mě pobavil článek šéfa Hnutí Duha pana Koželouha v Lidovkách s titulkem „Energetika v obležení Tykačem“. Pan Koželouh v něm krásně odkopal myšlení a metody ekoaktivistů.

24.5.2019 v 16:49 | Karma článku: 19.18 | Přečteno: 255 | Diskuse

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Lež

Lhát se nemá. Ani to není tak jednoduché. Dobrý lhář musí být inteligentní člověk, jinak riskuje brzké odhalení. Drobné lži má na svědomí každý. Odsouzeníhodná je jejich závažnost a důsledky.

24.5.2019 v 13:30 | Karma článku: 10.03 | Přečteno: 175 | Diskuse

Petr Binder

Uherák? Ten nechte chudejm!

Pamatujete si na větu, kterou pronesl pan Walden ve filmu Jiřího Menzela, Obsluhoval jsem anglického krále? Vzpomenu si na ni vždy, když si na uheráku pochutnávám. Máte ho také rádi?

24.5.2019 v 9:28 | Karma článku: 27.80 | Přečteno: 1307 | Diskuse
Počet článků 189 Celková karma 31.10 Průměrná čtenost 658

Literátka, výtvarnice, fotografka, básnířka, popularizátorka vědy a techniky. Vyšly jí čtyři knihy - Mýty v zrcadle vědy a fantazie, Po stopách tajemných umělců a záhadných pokladů, Na konci kolejí, Pronajmu svět Zn. Virtuální. Měla řadu samostatných výstav po celé ČR. Od roku 1997 vydávala na Netu různé e-ziny zaměřené na sci-fi, techniku a vědu. Zelós (1997-2000), Universum (2000 - 2004), Futurologie (2003 -2009). V letech 2000- 2004 pracovala pro e-zin Neviditelný pes. Do roku 2010 publikovala vědecko-populární články snad ve všech seriózních novinách a časopisech. V současné době se převážně věnuje psaní beletrie a to sci-fi, focení a digitální grafice.

http://sciafant.blogspot.cz/

http://vasagita.blogspot.cz/

Najdete na iDNES.cz